Tijdelijke inschrijvingsstop

Beste bezoeker,

Omwille van de aangepaste corona-maatregelen in de sport die zijn ingegaan op 01 februari 2021 en vooral op basis van de maximum regel van 10 sporters per groep, hebben we moeten beslissen om een tijdelijke inschrijvingsstop in te lassen.

Nieuwe leden kunnen zich dus momenteel niet aansluiten en het volgen van een proefles is momenteel niet mogelijk.

De huidige regels zijn volgens de ontvangen informatie geldig tot 1 april. Indien er nadien opnieuw versoepelt wordt, zal het vanaf na de paasvakantie opnieuw mogelijk zijn om een proefles te volgen en je in te schrijven.

We hopen op jullie begrip voor deze situatie.

Het bestuur

Aangepaste coronamaatregelen vanaf 29/10/2020

Beste leden,
Beste ouders,

Zoals iedereen in de media al zal gehoord hebben komen er vanaf middernacht, nieuwe strengere maatregelen op velerlei vlakken. Ook de sportsector is hierin getroffen, wat we misschien wel hebben voelen aankomen. Wij zijn dan ook genoodzaakt om deze nieuwe regels op te volgen.

Wat wil dit concreet zeggen:

  • Alle lessen voor iedereen geboren in 2008 en eerder zullen tijdelijk niet doorgaan. Dit wil zeggen dat de lessen jongvolwassenen niet zullen doorgaan. De lessen jongerengym en T&t gaan wel door, maar kunnen enkel gevolgd worden door de -12-jarigen.
  • Wij zullen de verlengde herfstvakantie die er is in de scholen mee opvolgen. Dus, nu zaterdag 31/10 is er nog training voor de kleuters, kids-gym en T&t voor iedereen geboren in 2009 en later. Nadien gaan de lessen niet door voor alle groepen tot en met dinsdag 10 november.
  • De lessen acrogym, gaan we ook tijdelijk "on-hold" zetten vanaf na de herfstvakantie (dus er is nog les op 29/10). De periode dat deze lessen stop gezet worden, zal samenhangen met de duurtijd dat de +12-jarigen niet mogen sporten. Voor de -12-jarige acrogymmers bieden wij tijdens deze periode van schorsing, te beginnen na de herfstvakantie, alvast het volgende alternatief aan. Daar zij reeds de lessen op dinsdag of zaterdag volgen, kunnen zij tijdelijk beide lessen volgen. Indien jullie willen ingaan op dit aanbod, dien je de kinderen hiervoor via mail aan te melden. Wanneer niet aangemeld, zal deelname niet mogelijk zijn.

Voor onze +12 jarige sporters zijn we met de trainers aan het bekijken of we een tijdelijk alternatief kunnen voorzien. Zodra we hier uit zijn, zal hierover gecommuniceerd worden.

Indien er een +12 jarige zou komen opdagen op een van de trainingen, zal de deelname onmiddellijk ontzegt worden en zal er terug huiswaarts moeten gegaan worden.

De huidige maatregelen zullen minstens duren tot 15 november, maar zullen door de bevoegde overheden wekelijks geëvalueerd worden om te bekijken of ze verlengd worden of terug versoepeld worden. Zodra wij groen licht krijgen om terug te schakelen naar ons normale aanbod zullen wij jullie zeker op de hoogte brengen.

Mogen we ook vragen aan de ouders die de kinderen ophalen of afzetten om alleen te komen met de gymnasten en indien je met de wagen komt, wacht dan zolang mogelijk in de auto. Denk er ook aan dat op het ganse schooldomein, dus ook op de parking, het dragen van een mondmasker verplicht is.

We betreuren natuurlijk ten zeerste deze beslissingen te moeten nemen en begrijpen dat hierdoor sommigen teleurgesteld zullen zijn. Maar we moeten op dit moment aan ieders gezondheid denken. We roepen dan ook op aan iedereen om deze nieuwe maatregelen samen met alle voorgaande zo strikt mogelijk op te volgen zodat we binnen afzienbare tijd opnieuw allemaal kunnen genieten van de sport bij uitstek, onze sport, het turnen.

Mocht je vragen hebben bij deze regels neem dan gerust contact met ons op.

Met sportieve groeten en hopelijk zien we elkaar allemaal zo snel mogelijk terug in levenden lijve,

Het bestuur

Aangepaste coronamaatregelen - Code Oranje

Vanaf 14/10/2020 zijn we omwille van het toenemend aantal corona-gevallen moeten opschakelen naar code oranje.

Dit houdt in dat er heel wat regels zijn die moeten gevolgd worden. Neem deze zeker al eens door voor je naar de training komt. Alle regels kan je nalezen onder het menu-item Covid-19. Hier vind je zowel de algemene regels terug als de bijkomende regels: code oranje.

Wij doen enorme inspanning om alles op een veilige manier te organiseren en hopen dan ook dat iedereen deze regels strikt opvolgt.

Start sportjaar 2020-2021

Beste turners,
Beste bezoekers,

Op dinsdag 1 september start ons nieuwe sportjaar.

Heb je interesse om deel te nemen aan onze lessen: alle info kan je terugvinden op onze website, of lees alles even na in onze infofolder.

Heb je nadien nog vragen, neem dan contact met ons op via info@kgleuven.be

We hopen jullie massaal te mogen verwelkomen in de turnzaal.

Het bestuur